Croeso

Croeso i Flog Anifeiliaid y Dyfodol

Ydych chi erioed wedi meddwl o ble y daeth cwn? Sut olwg oedd ar gyn-daid y Corgi? Beth am fuchod? Sut olwg fyddai ar hen hen hen (hen x 10,000) Famgu y fuwch?

Sut olwg fydd ar anifeiliaid fferm ac anwes, fil o flynyddoedd yn y dyfodol?

Yn sgil cynhesu byd-eang a chynnydd ym mhoblogaeth y byd, bydd angen anifeiliaid anwes glanach, haws i’w symud a llawer llai yn y dyfodol. Ci bach iawn, maint ffôn symudol, sy’n creu gwastraff siâp ciwb efallai? Beth am grwban rasio? Sut fyddai bridio crwban rasio? Coesau hirach, efallai, neu gragen ysgafn, aerodynamig?

Wrth feddwl am anifeiliad y byddwn ni’n bwyta: wrth i lefelau’r môr godi, a fydd angen i fridio buchod tanddwr; sy’n gallu nofio trwy’r dydd a bwyta gwymon?

Rydym ni eisiau i chi gynllunio anifeiliaid fferm ac anifeiliaid anwes y dyfodol.

Bydd tîm o archaeolegwyr, gwyddonydd genetig ac artist yn barod i dderbyn eich syniadau ar-lein, ac yn cynnig cyngor defnyddiol a gwybodaeth.

Rydym ni hefyd yn awyddus i glywed sut yr ydych yn teimlo am y sialens: ydi hi’n iawn i ni newid y ffordd mae anifeiliaid yn edrych ac ymddwyn, er mwyn i ni gael anifail anwes mwy annwyl, neu ffynhonnell fwyd haws i’w dal?

Anfonwch eich darluniau a’ch sylwadau – rydym ni’n aros yn eiddgar i’w gweld.

Mae ‘Anifeiliaid y Dyfodol’ yn brosiect greadigol yr ariennir gan Oleufa Cymru, sy’n ganlyniad o gywaith rhwng Ysgol Hanes ac Archaeoleg Prifysgol Cymru, Caerdydd, Amgueddfa Cymru/National Museum Wales, yr artist Paul Evans a Techniquest.

Dyddiadur Digwyddiadau
Tachwedd 2009
16 – y tîm ‘Anifeiliaid y Dyfodol’ yn ymweld ag Ysgol St Alban’s
17 – y tîm ‘Anifeiliaid y Dyfodol’ yn ymweld â ITEC Training Solutions
Rhagfyr 2009
1 – y tîm ‘Anifeiliaid y Dyfodol’ yn ymweld ag Ysgol Plasmawr
8 – gweithday ‘Anifeiliaid y Dyfodol’ i Ysgol St Alban’s yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru/National Museum Wales, Caerdydd
9 – gweithdy ‘Anifeiliaid y Dyfodol’ i ITEC Training Solutions yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru/National Museum Wales, Caerdydd
10 – gweithdy ‘Anifeiliaid y Dyfodol’ i Ysgol Plasmawr yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru/National Museum Wales, Caerdydd
Chwefror 2010
1 – arddangosfa ‘Anifeiliaid y Dyfodol’ yn agor yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru/National Museum Wales, Caerdydd
Ebrill 2010
4 – diwedd arddangosfa ‘Anifeiliaid y Dyfodol’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: